O Firmie

 

Dlaczego właśnie my?  

UTYLINIA zajmuje się obsługą przedsiębiorstw w ramach gospodarki odpadami, poczynając na odbiorze odpadów, poprzez transport aż po ich utylizację. Swoją ofertę kierujemy do każdego klienta który generuje odpady niezależnie od wielkości zakładu.

Jako jedni z nielicznych zapewniamy naszym klientom również profesjonalną pomoc w aspektach formalno-prawnych związanych z prawidłową gospodarką odpadami oraz identyfikacją wymagań prawnych.

 

Naszą misją jest kompleksowy odbiór odpadów od:

- małych i dużych firm

- zakładów przemysłowych

- instytucji

- organizacji

- osób fizycznych

 

Dzięki uzyskanym pozwoleniom zarówno na transport jak i zbieranie odpadów oferujemy naszym klientom odbiór odpadów:

- przemysłowych w tym odpadów niebezpiecznych (farby, rozpuszczalniki, emulsje olejowe, zużyte czyściwa, odpady motoryzacyjne, aerozole, kleje, filtry, opakowania zabrudzone substancjami niebezpiecznymi, oleje spożywcze…i wiele innych)

- poprodukcyjnych

- surowców wtórnych (drewno, folie, złom, odpady opakowaniowe)

- elektronicznych i elektrycznych (ZSEiE)

- laboratoryjnych (kwasy, zasady, zużyte odczynniki chemiczne)

- oraz innych które powstają w wyniku Państwa działalności

 

Współpraca z przedsiębiorcami z różnych gałęzi nauczyła nas, że kompleksowa obsługa wymaga dodatkowych starań i rozszerzenia usług dlatego też naszym klientom dodatkowo świadczymy:

-usługę czyszczenia separatorów, piaskowników, osadników, przepompowni, oczyszczalni biologicznych

-usługę niszczenia dokumentów, towarów oraz elektroniki ( potwierdzone protokołem zniszczenia)

-sprzedaż sorbentów i czyściw wysokiej jakości (patrz zakładka Czyściwa)

-usługę demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest (patrz zakładka Azbest)

 

Stałym klientom udostępniamy możliwość zleceń oraz ewidencji odpadów w systemie on-line!

 
tel. 71 352 89 70
e-mail: biuro@ekovita.pl

Logowanie

Skontaktuj się z nami

Najczęściej wyszukiwane

odpady

odpady wrocław

utylizacja

utylizacja odpadów

odpady przemysłowe

odpady niebezpieczne

odbiór odpadów

odpady elektroniczne

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

odpady medyczne

odpady gastronomiczne(kat.3)

© Copyright © 2008 UTYLINIA | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EkoVita Biuro we Wrocławiu: ul. Paprotna 5 51-117 Wrocław
e-mail: biuro@ekovita.pl, tel.71 352 89 70

Specjalnością firmy UTYLINIA są odpady i utylizacja. Nasza utylizacja odpadów obejmuje odpady przemysłowe, odpady niebezpieczne i odpady elektroniczne.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to również odpady Wrocław. Przyjdź, zadzwoń lub napisz i zapytaj o odbiór odpadów.